Vergi İndirimi Kanunu Kabul Edildi

Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin ilk 4 madde kabul edildi.

Vergi İndirimi Kanunu Kabul Edildi

Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin ilk 4 madde kabul edildi.

Teklifle, Gelir Vergisi Kanunu'nun 121. Maddesi "Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi" şeklinde  yeniden düzenlenecek.

Yapılan değişikliğe göre ticari, zirai veya mesleki faaliyeti sebebiyle gelir  vergisi mükellefi olanlar ile finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde  faaliyet gösterenler hariç olacak şekilde kurumlar vergisi mükelleflerinden,  belirlenen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri  üzerinden hesaplanan verginin yüzde 5'inin, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilmesine karar verildi. Hesaplanan vergide indirim tutarının, her hal ve takdirde 1 milyon liradan fazla olmayacağına karar verildi.

İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda  ise kalan tutarın, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken  tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer  vergilerinden alınmasına karar verildi.Söz konusu indirimin uygulanabilmesi için son iki yıla ait vergi  beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması gerekiyor. Her bir beyanname itibarıyla 10 liraya kadar yapılan  eksik ödemeler ise yine bu şartın ihlali olarak değerlendirilmeyecek.

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi  aslı 1000 liranın üzerinde vadesi geçmiş vergi borçları  bulunmaması şartı aranacak ve beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört  takvim yılında Vergi Usul Kanunu'nun "kaçakçılık suçları ve cezaları" başlığı  altındaki sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler, bu madde hükümlerinden  yararlanamayacak.

Bakanlar Kurulu, indirim oranını ve bir milyon liralık tutarı iki  katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, kanuni oran ve tutarına getirmeye  yetkili olacak.

Ayrıca Bakanlar Kurulu, tapu harcı oranını, gayrimenkullerin türleri,  gayrimenkul sertifikası karşılığı edinimi, sınıfları, büyüklükleri, bulunduğu yer  ve vergi değerleri itibarıyla birlikte veya ayrı ayrı olmak üzere, bir katına  kadar artırmaya, onda birine kadar indirmeye yetkili olacak.

Teklifin görüşmeleri bugün de devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2017, 09:27
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Ekonomi - Ekonomi Haber - Ekonomi Haberleri